Ny FN-deklaration i kampen mot våld mot flickor och kvinnor - UN Declaration to combat violence against women and girls

Efter intensiva diskussioner har FN:s 193 medlemsländer nu enats om en deklaration som fastställer att våld mot flickor och kvinnor inte är försvarligt. Iran, Libyen, Sudan och andra muslimska länder hade hotat blockera deklarationen men accepterade till slut formuleringen som fastställer att våld mot kvinnor inte kan motiveras av sedvänja, tradition eller religion. Starkast motståndare till formuleringarna i deklarationen var Iran, Vatikanstaten och Ryssland. De motsatte sig även formuleringar kring aborträttigheter samt att en part kan dömas för våldtäkt även om parterna lever i en relation. För att länderna skulle nå enighet fick krav särskilt från de Skandinaviska länderna tonas ner när det gäller homosexuellas rättigheter och rättigheter till sexuell hälsa. Förhandlingarna pågick i två veckor.

Läs mer om den nya FN-deklarationen

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m