Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nationellt resursstöd - för dig som möter romska kvinnor

Romska och resande kvinnojouren erbjuder ett nationellt resursstöd för att ge stöd och vägledning till yrkesutövare och volontärer i mötet med romska kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer.  

Syftet med kvinnojouren är att ge skydd, råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. En annan viktig uppgift är att sprida information till myndigheter och till andra jourer om den romska kulturen och om vad som är viktigast för romska kvinnor och flickor som är behov av stöd och hjälp.

Kvinnojouren erbjuder stöd och vägledning via telefon och tar emot bokningar av föreläsningar för exempelvis skolor och socialtjänst. De är tillgängliga dygnet runt på telefonnummer: 073-557 89 44

Läs mer om nationellt resursstöd


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m