Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Att våga se och agera

Ny rapport om samverkan mellan verksamheter i länet som arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning som Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört med syfte att undersöka hur arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ser ut i länet.

Bild på rapportens framsida med två personer

I enkäten undersöktes även hur samordning och samverkan fungerar, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Rapporten ger en tydlig bild av det arbete som pågår i länet och är en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att stödja samordningen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Läs rapporten i sin helhet


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m