Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vincent Felitti och ACE-studien kommer till Göteborg

Den 23:e maj 2013 kommer Vincent Felitti till Göteborg för att berätta om sina erfarenheter och de forskningsresultat som framkommit ur ACE-studien. ACE står för Adverse Childhood Experiences och studien visar på tydliga samband mellan negativa livserfarenheter i barndom och ohälsa i vuxenlivet.

Psykisk ohälsa, somatiska symptom och beroendeproblematik har starka samband med olika sorters negativa erfarenheter i barndomen. Studien utfördes på 17 000 personer och utfördes över lång tid.

Fler föreläsare kommer att tillkomma. Redan nu är det klart att den nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Carin Götblad kommer att föreläsa. Skriv ner dagen redan nu i din kalender!

Läs mer om Vincent Felitti och ACE-studien:
http://acestudy.org/

Text: Daniel Cederberg

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m