Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kid's Club - för barn som lever med våld

Hur mår barn som lever med våld och hur kan vi stötta dem? Den 15 oktober arrangerade länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands län konferensen Kids club. Kid’s club är en metod för att arbeta med barn som lever med våld.

Syftet med konferensen var att sprida kunskap om metoden och informera om hur långt vi kommit med att använda den i Sverige. Konferensen gästades av deltagare från Norrbotten i norr till Halland i söder.

22 års erfarenhet

Metodstödet är framtaget vid University of Michigan och i USA har det använts i 22 år. Upphovskvinnan till metoden heter Sandra Graham Bermann, PhD, professor i psykologi och psykiatri. Hon är chef för Barn, våld och trauma laboratorium vid University of Michigan. Graham Bermann har forskat kring hur olika typer av våld påverkar barns anpassning, utvecklat mätinstrument och publicerat över 60 forskningsartiklar i ämnet. Hon var också huvudföreläsare på konferensen och tog bland annat upp hur barn som bevittnat våld mår och beskrev metodens bakgrund. Under dagen föreläste även Sabina Gomez-Jansson, socionom, som använder sig av metoden Kid's club i Kristinehamn. Hon informerade om hur metoden går till i praktiken.

Från vänster Sabina Gomez Jansson, Sandra Graham Bermann och Isabel Persson
Från vänster Sabina Gomez Jansson, Sandra Graham Bermann och Isabel Persson


Karin Grip, PhD i psykologi vid Göteborgs universitet, är en av forskarna som kommer att utvärdera implementeringen av metoden i Sverige. Hon medverkade också på konferensen och informerade om att Örebro universitet kommer att följa metodens start i Sverige.

Text: Ida Edgren. Foto: Disa Hansson


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m