Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Folktandvården och våld i nära relationer

Folktandvården Västra Götaland har som första tandvårdsorganisation i Sverige inlett ett samarbete med Västra Götalandregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV.

Ska höja kompetensen

- Regionstyrelsens grunduppdrag till VKV är att höja kompetensen om våld i nära relationer hos alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, säger Anita Kruse som leder arbetet på VKV. Målet är att förbättra förmågan att identifiera, bemöta och omhänderta personer som är utsatta för våld i nära relationer. Därutöver arbetar VKV med ett tilläggsuppdrag som innebär att vi ska ta fram regiongemensamma riktlinjer inom området för ett flertal verksamheter inklusive tandvården.

Unik möjlighet för tidig upptäckt

- Folktandvården har en unik möjlighet att tidigt upptäcka barn och unga som far illa, säger Anita. Det finns ingen annan offentlig verksamhet som möter barn och unga regelbundet över en så lång tidsperiod som 20 år. Folktandvården kan se utvecklingsförändringar och skador hos barn, unga och vuxna.

Text: Martin Fridh, Folktandvården


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m