Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Regeringen utreder Barnkonventionen

Regeringen avser utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.
- Jag är mycket glad att kunna presentera detta, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

De konkreta punkterna som är överenskomna är följande:

Föreslå en utredning som ska kartlägga tillämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen där utredaren bland annat ska:

- identifiera för kartläggningen särskilt angelägna områden,

- kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i den praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom dessa områden,

- beskriva karaktären och omfattningen av eventuella brister i hur barnets rättigheter tolkas och beaktas enligt ovan,

- analysera orsakerna till eventuella brister samt vid behov lämna förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter,

- analysera erfarenheter i andra länder, både hos länder som har och inte har inkorporerat barnkonventionen,

- analysera skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och de länder som har barnkonventionen inkorporerad i lagen, och

- analysera vilka fördelar och nackdelar en inkorporering i svensk rätt av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt skulle kunna medföra bl.a. mot bakgrund av ovan nämnda kartläggning och analys.

Läs mer på regeringens webbplats (länk öppnas i nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m