Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utvecklingsmedel för våldsutsatta kvinnor används oftare för riktade insatser

För att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn används allt oftare utvecklingsmedlen för riktade insatser mot utsatta grupper och behandling för våldsutövare. Socialstyrelsens rapport visar också att satsningen nått nästan alla kommuner.

Utvecklingsmedlen började delas ut till kommuner och ideella föreningar av länsstyrelserna 2007 och sedan dess har Socialstyrelsen följt upp hur pengarna använts. Sedan 2012 fördelar också Socialstyrelsen medlen.

Rapporten Utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – delrapport för 2010 och 2011 redovisar användningen av 2010 års utvecklingsmedel och fördelningen av 2011 års utvecklingsmedel.

Stora delar går till direkta stödinsatser och utbildning
– Vi kan se att insatserna riktas allt mer mot särskilt utsatta grupper som till exempel kvinnor med funktionshinder, missbruk och utländsk bakgrund. En stor del av medlen går till direkta stödinsatser och utbildning av personal. Kommunerna jobbar också mer med behandling av våldsutövare, säger Dick Lindberg, utredare.

Rapporten visar att satsningen har fått stor spridning över hela landet, men att skillnaderna mellan kommunerna är stora.

– Många kommuner är duktiga och utvecklar arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld medan andra inte gör mer än de måste, säger Dick Lindberg.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Text: Socialstyrelsen


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m