Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Brist på uppföljning av insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nästan alla kommuner kan ge råd och stöd och erbjuda skyddat boende till våldsutsatta kvinnor. Men samtidigt är det bara var tredje kommun som systematiskt följer upp sina insatser. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser inom området.

- Det är glädjande att kommunerna i så stor omfattning kan erbjuda stöd och hjälp. Men det är också viktigt att insatserna systematiskt följs upp för att säkerställa att de möter de drabbades behov, säger Åsa Frostfeldt, utredare på Socialstyrelsen.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer och göra egna jämförelser av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m