Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utlysning av medel för barn i riskmiljöer

För år 2012 har regeringen avsatt 14 miljoner kronor för särskilda satsningar när det gäller stöd till barn i riskmiljöer. Det är ett nationellt utvecklingsarbete som drivs av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Målgruppen för utvecklingsarbetet är beslutsfattare, processledare, samordnare och praktiska utförare i kommuner och landsting samt ideella organisationer på området.

Utlysningen öppnas den 15 maj 2012. Ansökan ska vara inkommen till Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2012.

Läs mer och ansök på folkhälsoinstitutets webbplats

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m