Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Patrik Sjöberg – ett år senare

På Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars (FSUM) årliga konferens samtalade Lotta Bromé med Patrik Sjöberg om det som varit och hur det är nu. För Patrik handlar det nu mycket om att kunna hjälpa andra som befinner sig samma situation som honom. Dels barn som lever med övergrepp, men han vill också att vuxna med övergrepp i barndomen ska våga berätta för någon om det som hänt.

- Livet innan jag berättade har i perioder varit jävligt jobbigt, eftersom ingen visste något. Boken blev ett sorts terapiarbete för mig. Och nu fortsätter jag att prata om det, efter boken kommit ut, så att jag kan hjälpa andra. På min hemsida får jag mycket mail från personer som utsatts för samma sak som jag. Så jag försöker få dem förstå att det är viktigt att prata om det.

Patrik pratar inte gärna så mycket om Viljo längre, eftersom han inte vill att fokus ska hamna för mycket på förövaren. Det blir lätt en psykologisering av förövaren och spekulationer om att förövaren också måste haft det svårt i barndomen och att det är därför han begick övergreppen. På frågan om hur han mådde då när Viljo slutade begå övergrepp på Patrik, säger han såhär,

- När jag fick Viljo att sluta med det, så lyckades jag tränga undan det. Jag orkade inte ta tag i det. När jag slog igenom vill jag absolut inte förknippas med det. Men varje gång jag såg Viljo påmindes jag om det. Var det skönt när han dog? Ja, det kan jag inte förneka.

Patrik vill särskilt betona vuxenvärldens ansvar. I hans fall fanns ingen som kunde ställa de självklara frågorna. Han tycker att föräldrar och andra vuxna måste ställa frågor om någon vuxen i deras barns närhet beter sig på ett underligt sätt gentemot dem.

- Det är bättre att ställa någon mot väggen och ha fel, än att inte fråga och då missa chansen att få stopp på övergreppen.

Text och bild: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m