Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap

Justitierådet Göran Lambertz har som särskild utredare haft i uppdrag att öka kunskapen om tvångsäktenskap och barnäktenskap och att föreslå lagstiftning och andra åtgärder för att stärka skyddet mot sådana äktenskap.

Göran Lambertz har överlämnat betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Betänkandet innehåller ett antal förslag om hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra äktenskap mot någons vilja. Bland annat föreslås att barnäktenskap ska kriminaliseras.

Läs hela betänkandet på regeringens webbplats.

Läs mer om tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap i NCK:s kunskapsbank.
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m