Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Genombrottsprojektet Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Hur mår barn i vårdnadstvister och vem ser till att de får möjlighet att göra sina röster hörda? Projektet Barnets rättigheter i vårdnadstvister vill stärka barnets roll och rätt till delaktighet i familjerättsliga ärenden.

De senaste åren har antalet familjerättsliga ärenden som går till domstol ökat kraftigt. Konflikterna verkar bli alltmer svårlösta och barn hamnar ofta i kläm i vårdnadstvister mellan föräldrar.

Ylva Söderlind Göthner
Ylva Söderlind Göthner

- I vårdnadstvister är det lätt hänt att föräldrarnas konflikt tar över när det egentligen är barnets bästa som behöver vara i fokus, menar Ylva Söderlind Göthner, projektledare för Barnets rättigheter i vårdnadstvister.
Barns möjligheter att göra sin röst hörd i vårdnadstvister har förbättrats i lagstiftningen men forskning visar att det inte alltid fungerar i praktiken. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att förbättra situationen för barn som lever i svåra vårdnads- och umgängeskonflikter och bidra med bättre information och stöd. Men även uppmärksamma föräldrarna och ge dem redskap att bättre kunna ge stöd till sina barn. Vidare vill projektet bidra till mer kunskap om barn i vårdnadstvister och hur deras behov ut.


Projektets övergripande mål handlar om att:

  • Utveckla samarbetet mellan familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för barnavårdsutredningar
  • Stärka barnets roll och rätt till delaktighet, att komma till tals samt att få information
  • Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar under hela vårdnadsprocessen.

Vill skapa samverkan samordning

Samarbetet mellan olika aktörer i processen kring vårdnadstvister behöver förbättras och utvecklas. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att skapa nya sätt att samverka kring gemensamma ärenden.

- Vi vill skapa ett förbättringsarbete som ska ingå som en naturlig del i det vanliga arbetet. Viktigt är också att utveckla en helhetssyn där barnet lyfts fram och är delaktig genom hela handläggningsprocessen, säger Ylva Söderlind Göthner.

Arbetet innebär bland annat att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt stärker barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör vårdnad, boende och umgänge.

- Det är ett väldigt spännande utvecklingsområde, och väldigt angeläget. Det finns otroligt mycket att göra och många engagerade personer inom området som vill förbättra och göra bra saker, fortsätter Ylva Söderlind Göthner.

Lärdomar från projektet dokumenteras under arbetets gång för att ta tillvara på både bra och dåliga erfarenheter. Arbetet kommer även att utvärderas och redovisas i en slutrapport. Erfarenheterna från arbetet kommer att spridas nationellt vid ett antal seminarier och konferenser under hösten 2013 och våren 2014.

Projektet sträcker sig till och med hösten 2013 och drivs av Barnhuset i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och Regionförbundet i Örebro. Sex kommuner deltar varav tre kommuner från FoU i Väst/GR och tre kommuner från region Örebro.

Läs mer om projektet på Allmänna barnhusets Allmänna barnhusets webbplats.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m