Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vem hjälper unga utsatta?

Den 4:e maj var det dags igen för en presentationsdag i Göteborg, där organisationer, såväl ideella som offentliga fick möjligheten att presentera sina verksamheter för varandra. Tanken med dagen är att samla de som på olika sätt möter unga som har utsatts för sexuella övergrepp inom Storgöteborg. Drygt 160 personer var anmälda till dagen, som även denna gång var mycket uppskattad av besökarna.


Catrin Sandman och Petra Malmström, Prostitutionsgruppen

En av de organisationer som presenterade var Prostitutionsgruppen från Göteborgs stad, representerade av Catrin Sandman och Petra Malmström.
Prostitutionsgruppen vänder sig till personer med erfarenhet av att ha sex mot ersättning och ska dessutom motverka människohandel för sexuella ändamål. De erbjuder ett individanpassat stöd samt ger stöd till anhöriga. Arbetet sker uppsökande – såväl genom Internet som i gatumiljö. Och det är är särskilt tydligt att unga är en viktig grupp att nå.

- Debutåldern är i genomsnitt 14,4 år för den som har sex mot ersättning, säger Catrin Sandman.

Vem är det då som köper sex? För att belysa vilka sexköparna är och den hjälp de erbjuds, presenterade Maia Strufve verksamheten KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) också det en verksamhet inom Göteborgs stad.

- Ungefär 20% av köparna har egen utsatthet i bakgrunden. I början frågade vi inte ens, men nu när vi samtalar om det får vi svar att utsattheten finns där. Det finns ett upprepande tvångsmässigt beteende, genom att placera övergreppet hos någon annan, säger Maia Strufve.

Men hos de allra flesta som KAST träffar finns ett ”fruset” trauma i tidiga år, t.ex. en förlust av en närstående, som sexköpen kan härledas till.

Uppföljningar visar mycket goda resultat på den behandling KAST erbjuder.


Hanna Bonnedal och Torgny Sjögren.

Mot slutet av dagen presenterade Stödcentrum för unga brottsoffer från Göteborgs stad, sin verksamhet. Hanna Bonnedal och Torgny Sjögren berättade om en verksamhet som vänder sig till alla under 25 år som utsatts för någon typ av brott och där de som utsatts behöver extra stöd. Det kan gälla allt ifrån att få svar på frågor om hur en rättsprocess fungerar, till att få stödsamtal för att bearbeta brottshändelsen och dess följder.

Stödcentrum för unga brottsoffer agerar också konsultativt mot andra professionella, med det menas att till exempel anställda inom hälso- och sjukvården kan höra av sig för att rådfråga om de har någon patient som utsatts för brott och har frågor kring vilka hjälpinsatser som kan erbjudas.

Presentationer genomfördes också av organisationerna ATSUB Göteborg, HOPP Göteborg, Kvinno- och tjejjouren ADA, Brottsofferjouren (BOJ) Mölndal-Härryda, RFSL Göteborg, Tjej- och killmottagningen på Mini-Maria, MUM - Mottagningen för unga män, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Kvinnosjukvården - Sahlgrenska, Åklagarkammaren Göteborg, Polisen Göteborg, Ungdomsmottagningen Väst, Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Amphi Produktion samt FoU i Väst/GR.

Text och bild: Daniel Cederberg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m