Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Första stora studien i Sverige som kartlägger hur vården upptäcker och bemöter våld i nära relationer

Regeringen, Socialstyrelsen och Barnombudsmannen med flera kraftsamlar mot våld i nära relationer. Stora resurser satsas nationellt för att komma till rätta med detta allvarliga samhälls- och folkhälsoproblem. Nu gör också Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, en stor undersökning om hur vården upptäcker och bemöter vuxna, ungdomar och barn som lever med våld. Syftet är bland annat att identifiera vilket stöd vårdpersonalen behöver i det arbetet. Studien är den första i sitt slag i Sverige.

Att upptäcka, bemöta en våldsutsatt patient samt att ta ställning till om barn far illa är en komplex, känslig och svår process. Naturligtvis för den utsatta, men också för vårdpersonal. Våld och övergrepp kan pågå i många år utan att omvärlden ingriper. Ofta har barnen försökt signalera, men de vuxna kanske inte har lyssnat, sett eller förstått.

Det är därför särskilt viktigt att identifiera och hjälpa barn som lever med våld. Att alltid ta reda på om det till exempel finns barn hemma hos en kvinna som är utsatt för våld.

Enl. Brottsförebyggande rådet får polisen in allt fler anmälningar om barnmisshandel – de senaste 30 åren har antalet tredubblats. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år ökade under 2010 med 14 %.

Studien syftar därför till att kartlägga hur man upptäcker och bemöter våld inom familjen, mellan partners, ungdomar samt våld mot barn och unga och vilket stöd vårdpersonalen behöver i det arbetet. Enkäten vänder sig till alla som arbetar med patienter vid samtliga barnavårdscentraler, mödravårdscentraler/barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar i hela Västra Götalandsregionen oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

— Det är många människor som tar skada i nära relationer och för deras skull känns det väldigt bra att vi nu både nationellt och i Västra Götalandsregionen angriper problemet från många håll. För att komma till rätta med det här allvarliga samhällsproblemet krävs ett samarbete, säger Gunilla Krantz , professor i folkhälsovetenskap och ansvarig för studiens genomförande.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m