Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

BRÅ genomför nationell kartläggning av brott i nära relationer

Regeringen beslutar att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2012 och slutredovisas senast den 15 maj 2014.

Mer information om uppdraget hittar du på regeringens webbplats.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m