Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Preventell, hjälplinjen vid oönskad sexualiitet

Ny nationell hjälplinje

PrevenTell är en hjälplinje dit du som är orolig för din, eller någon annans, sexualitet kan ringa anonymt. Linjen – som startats av CASM – Centrum för Andrologi och Sexualmedicin – ökar möjligheten att få hjälp och behandling i tid. CASM är en multidisciplinär verksamhet med tvärvetenskaplig profilering. Personal som möter personer med sexuella tankar eller beteenden som är problematiska kan också ringa för att få råd och handledning.

Läs mer på Preventell.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m