Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Förändrat uppdrag kring utvecklingsmedel

Länsstyrelsens tidigare regeringsuppdrag gällande fördelning av utvecklingsmedel för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har flyttat till Socialstyrelsen. Från och med i år kan både kommuner och frivilligorganisationer söka medel hos Socialstyrelsen för att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen planerar att utlysa medlen i mitten av mars. Ansökningstiden blir två månader från den dag som medlen utlyses.

Mer information om utvecklingsmedel hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att fördela utvecklingsmedel och skapa nationellt och regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m