Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Carina Eliason, Viveka Enander, Tove Corneliussen

Carina Eliason, Viveka Enander och Tove Corneliussen på VKV

Internationella kvinnodagen 8:e mars

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910. För många kvinnor är den en dag att fira de framgångar som kvinnorörelsen uppnått, men också en påminnelse om att mycket finns kvar att göra för ett jämställt och jämlikt samhälle, såväl lokalt som globalt.

För Carina Eliason, nyanställd utvecklingsledare på VKV, är det både en dag att glädjas och en dag att reflektera över kampen att få samma livsmöjligheter som män har och inte hindras på grund av sin könstillhörighet.

 För mig handlar det inte bara om politik, utan också om kärlek och kärleken till kvinnan. Men också gör den här dagen att frågan uppmärksammas medialt och att vi ställer frågor om jämlikhet, fred och utveckling för alla kvinnor i världen. Våld i nära relationer är ett globalt problem som drabbar kvinnor särskilt hårt.

Viveka Enander, forskningsansvarig på VKV, med en mångårig bakgrund i kvinnojoursrörelsen menar att dagen symboliserar kamp och glädje

 8:e mars är en jätteviktig dag för mig. Dagen är ett tillfälle att fira all de strider som vunnits, för att få rösta, få tillgång till preventivmedel och medborgerliga rättigheter. De rättigheterna är självklara här, men inte på andra håll i världen. Men det finns fortfarande strider kvar i Sverige som behöver utkämpas. 

Tove Corneliussen, utbildningsledare på VKV tycker att dagen fortfarande är relevant och att målet mot ett jämställt samhälle för alla oavsett könstillhörighet inte är uppnått.

 Jag tänker mycket på kvinnor världen över och den kamp som förs för mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är ett privilegium att få jobba med de frågorna, här på VKV.

Text och bild: Daniel Cederberg 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m