FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor
- 25 november 2012  

FN räknar med att minst var tredje kvinna på jorden någon gång utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid, oftast av någon nära anhörig. Den internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november, ska årligen uppmärksammas av Göteborgs Stad.

Göteborgs Kommunstyrelse har gett Social resursförvaltning i uppdrag att årligen uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999. Syftet är att nå ut till kvinnor och deras anhöriga som utsätts för våld och hot om vart de kan vända sig genom bland annat:

  • Streamers på bussar och spårvagnar under veckorna 47- 48
  • Apellmöte med inbjudna politiker, ljusmanifestation, levande musik med mera söndagen den 25 november. Plats: Gustav Adolfs torg, start: klockan 16.00, Läs artikel om manifestationen här
  • Lokala insatser ute i stadsdelarna med frivilligorganisationer
  • Föreläsningar

 

 

– Våld begränsar många kvinnors liv, övergrepp som är svåra att upptäcka när våldet oftast sker innanför hemmets väggar. Därför är det viktigt att frågan årligen på olika sätt kommer att uppmärksammas av staden, säger Jonas Ransgård från Göteborgs Kommunstyrelse.

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar våldet mot kvinnor som en världspandemi. De uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. Bara i Sverige mördas årligen runt 17 kvinnor av en man i en nära relation.

Våldet mot kvinnor minskar heller inte, tvärtom. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, har antalet anmälda brott avseende misshandel av kvinna, 15 år eller äldre, ökat från 20 519 till 30 222 mellan åren 2000 till 2010. Detta är en ökning med 47 procent. Under samma tidsperiod har antalet anmälda fall som rubricerats som grov kvinnofridskränkning ökat med 118 procent. Anmälningar avseende olaga hot mot kvinnor över 18 år har ökat med 31 procent. I 85 procent av fallen avseende anmälningar om misshandel mot kvinnor år 2010 var den misstänkte en man, och kvinnor utgjorde 98 procent av de som utsattes för våldtäkt. Brå förklarar ökningen med en större anmälningsbenägenhet, men menar också att det även skett en faktisk ökning av våldsbrott mot kvinnor under tidsperioden. Brå beräknar att endast en femtedel av alla vålds-/sexualbrott polisanmäls, vilket lämnar ett stort mörkertal. Enligt kriminologen Leif GW Persson handlar det om flera hundra tusen fall varje år.

Kommittén mot barnmisshandel uppskattar att mellan 100 000 och 200 000 barn i Sverige lever med en mamma som blir slagen. Rädda Barnen räknar med att vart tionde barn någon gång upplever våld i hemmet, hälften av dem ofta.

Med våld mot kvinnor avses i FN-resolutionen ”handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada” vare sig detta sker offentligt eller privat. I FN-resolutionen slog generalförsamlingen fast att ”våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.”

 

 

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Linjen är öppen dygnet runt och du ringer gratis, oavsett var du bor i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

 

Läs mer om Kvinnofridslinjen

 

Läs mer

Kvinnokonventionen
FN:s kvinnokommission 
FN:s Kvinnokommitté

Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor
Beijingkonferensens handlingsplan 

NCK Nationellt centrum för kvinnofrid
Brå, Brottsförebyggande rådet

 

Av: Kia Benroth


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&sqi5jmvzw|pH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{msqi5jmvzw|pH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m