Vem kan vara med om våld?

Alla kan vara med om våld
men det finns vissa människor
som är med om våld oftare än andra.
Det är kvinnor som är mellan 20 och 44 år,
och det är oftast någon i familjen
eller personen de är tillsammans med
som är våldsam mot dem.

Särskilt svårt är det för kvinnor
som lever själva med barn
och kvinnor som inte har arbete.

Kvinnor som missbrukar alkohol eller droger,
äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning
och kvinnor som kommer från andra länder
är också oftare med om våld än andra.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m