Hur vanligt är våldet?

Det vanligaste våldet är
när män är våldsamma mot kvinnor
som de är tillsammans med.
Mer än var tredje kvinna i Sverige
har fått vara med om våld eller blivit hotad om våld
av en man som hon är tillsammans med.

Under år 2007 anmälde över 19 tusen kvinnor
att de blivit misshandlade av en person de känner.
Det är ungefär 53 kvinnor varje dag
och det har ökat med en fjärdedel på tio år.
Det beror delvis på att fler anmäler våld
men också på att det har blivit mer våld.

Men många anmäler aldrig
att de har blivit misshandlade.
Det kallas för mörkertal.
Bara en av fem anmäler misshandel till polisen.
En kvinna anmäler bara var tredje gång
det har varit våld i familjen.

Varje år dör omkring 100 personer i Sverige av våld.
Omkring 30 av dem är kvinnor
och 17 av dem har blivit dödade
av en man som de är tillsammans med.

Vart tionde barn i Sverige
har varit med om våld hemma.
Hälften av dem har fått skador för livet.

År 2007 anmälde 2 500 kvinnor
grov kvinnofridskränkning.
Det är ett brott mot en lag,
som säger att det är brottsligt
att använda våld på olika sätt mot en kvinna.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m