Om våld

Här kan du läsa om vad våld är,
vilka som använder våld,
vilka som ger hjälp
när någon blir offer för våld
och annat om våld i familjer
och mellan människor som har
ett nära förhållande till varandra.

Den här webbplatsen handlar mest om
mäns våld mot kvinnor,
men också om våld mot barn.

Män som lever med män
och kvinnor som lever med kvinnor
kan också bli drabbade av
våld i familjen.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m