Kvinnokonventionen

Kvinnokonventionen är FN:s regler
om att kvinnor ska behandlas
på samma sätt som männen.
De ska inte bli diskriminerade.
Konventionen säger att våld mot kvinnor
är den värsta formen av diskriminering.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m