Brottsofferparagrafen

Brottsofferparagrafen finns i Socialtjänstlagen
och säger att socialtjänsten ska ge stöd och hjälp
till den som varit med om ett brott.
Socialtjänsten ska särskilt tänka på
kvinnor och barn
som har varit med om våld.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m