Vad kan du göra?

Du kan ringa till en kvinnojour,
kvinnofridslinjen
eller RFSL:s brottsofferjour.
Du behöver inte tala om ditt namn.
Där kan du prata om din oro
med någon som vet mycket om människor
som använder våld mot någon i familjen.
Titta i Hjälpguiden.
Där finns information om hjälp i din kommun.

Våga se och våga fråga.

Tro på det du får höra.

Tänk på att barn kan bli skadade
när de lever i familjer
som använder våld.
Alla vuxna har ett ansvar att göra något
om vi förstår att ett barn behöver hjälp.

Du kan göra en polisanmälan.
Våld i familjer kan vara ett brott
och den som använder våld ska åtalas.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m