Har någon använt våld mot dig?

Lever du tillsammans med någon
som gör att du inte känner dig fri?
Säger den du är tillsammans med elaka saker om dig?
Har den du är tillsammans med skrämt dig,
hotat dig eller använt våld mot dig?

Här är några råd om du tror
att du lever med någon som är dålig för dig.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m