Ni måste lita på varandra

Många väljer att göra slut med den de är tillsammans med
om den personen har använt våld.
Men om du ändå tror
att ni kan fortsätta att vara tillsammans
måste du förstå att det tar tid
att kunna lita på varandra.
Det är nödvändigt för att kunna leva tillsammans.

Du måste visa respekt för den andra
och att du tänker på vad den andra behöver
och tycker.
Du kan inte själv bestämma
hur ni ska kunna leva tillsammans
i framtiden.
Den du vill vara tillsammans med
måste också vilja vara med dig.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m