Använder du våld mot någon?

Tänker du på om du behandlar
den du är tillsammans med dåligt?
Vill du få hjälp med att ändra dig?


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m