Barnkonventionen

I Barnkonventionen står det att barn har rätt till skydd
mot allt slags våld
när en förälder eller någon annan vårdar barnet.

Barnet har rätt till skydd mot att bli slaget,
att bli dåligt och elakt behandlat
eller att bli tvingat till sex,
till exempel.

Så här säger Barnkonventionen:
Alla barn har samma rättigheter.
Alla ska tänka på vad som är bäst för barnet
när de bestämmer något.
Alla barn har rätt till liv och till att lära sig något.
Alla barn har rätt att säga vad de tycker
och få respekt.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m