Kvinnojourer

Kvinnojourer och tjejjourer
ger råd och hjälper kvinnor
som har varit med om våld i familjen.
Det finns många sådana i de flesta kommuner.
Kvinnor kan bo ett tag på en kvinnojour
när de måste gömma sig
för att en man inte ska använda våld mot dem.
Då bor kvinnan på en hemlig adress,
där det finns larm och personal både dag och natt.

Kvinnojouren ger samtal som stöd
till tjejer och kvinnor.
De kan hjälpa kvinnor
att gå till polisen och
att få hjälp av socialtjänsten.

Kvinnojourerna talar inte om namnen
på kvinnorna som kommer dit
och ingen myndighet skriver upp
att en kvinna har varit på en kvinnojour.

Det finns omkring 160 kvinnojourer i landet.
De flesta har personal dag och natt.

Det finns särskilda tjejjourer
för unga tjejer.

I Västra Götaland finns omkring 25 kvinnojourer.
Föreningar har hand om de flesta
men vissa kommuner har egna kvinnohus
där kvinnor kan bo om de har blivit offer för våld.

Hitta den som ligger nära dig.
Socialtjänsten kan hjälpa dig.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m