GESS - Vem tar ditt ansvar, om inte du gör det?

Datum och tid: Fredag 22 oktober, kl 14:30 – 16:00

Malena Björkgren, fil. dr. i teologisk etik, Åbo Akademi, föreläser om allas vårt personliga ansvar. Var går gränsen mellan vi, dem och jag? Finns den ens? Har vi alla ansvar för våld i nära relationer, även om vi inte är själva utsatta? Varför ska du bry dig när du inte själv är drabbad?

Malena Björkgren disputerade 2009 med avhandlingen Våld i parrelationer. En begreppslig undersökning av ett moraliskt och samhälleligt problem.

Arrangör: Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).

Föreläsningen ges i samband med utställningen Hedersvåld - en fråga för de andra?

Lokal: Röhsska Muséet, Vasagatan 37, Göteborg

Seminarievärd: Lotta Nygren, doktorand vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i när relationer (VKV), samt Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin.

Anmälan: Entré till föreläsningen och museet 40kr. Gratis upp till och med 25 år.
Ingen föranmälan krävs. Öppen föreläsning, begränsat antal platser.

GESS är en samverkan mellan Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).
GESS verkar för möten mellan forskning och praktik, främst genom att anordna seminarieverksamhet. Seminarierna har tre huvudsakliga fokus.
- Kön/genusforskning med relevans för socialt arbete
- Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
- Sexualitet och sexuell hälsa

 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m