Våld och kontroll i hederns namn - hedersutbildning på fortsättningsnivå

Endagsutbildning ”Våld och kontroll i hederns namn”. Manual som används för att bedöma hot, våld och risk när någon utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Med hjälp av manualen tecknar du en helhetsbild av den våldsutsattes situation. Manualen mynnar ut i en bedömning av vad som bör göras för att finna en väg bort från våldet och förtrycket.

Målgrupp:
Professionella inom socialtjänsten, elevhälsan och eventuellt primärvården
som i sitt jobb kommer i kontakt med familjer eller enskilda som är utsatta för hedersrelaterad problematik. Detta är något för dem som i sin profession behöver ha konkreta metoder för att jobba med enskilda individer eller familjer.

Utbildare:
Catarina Berndtsson, Gryning vård AB

Välj mellan olika dagar:
1. Onsdagen den 14 april 09.00-16.00 Stadshuset Uddevalla
2. Torsdagen den 6 maj 09.00-16.00 Stadshuset Uddevalla
3. Torsdagen den 26 augusti 09.00-16.00 Plats meddelas senare
4. Torsdagen den 2 september 09.00-16.00 Plats meddelas senare

Kostnadsfritt. Fyrbodal bjuder på fika. Det finns möjlighet att köpa lunch på aktuellt
ställe.

Anmälan: Via mail till   senast 2 veckor innan aktuell
kursdag. Anmäl så fort du kan. ”Först till kvarn” gäller. Antalet platser är begränsat.

Mailet skall innehålla: Namn och adress.
Vilket kurstillfälle du vill delta på.
Var du arbetar och vad du gör på jobbet.

Inbjudan i PDF


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjqzoq||i5jrmtsmvi{Hn%yzjwlit5{mjqzoq||i5jrmtsmvi{Hn%yzjwlit5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m