Våld Mot Kvinnor: Interventioner & Maskulinitet

ANMÄLAN OCH INFORMATION


Konferensen arrangeras av:
VAW – Globalt nätverk för forskning om våld mot kvinnor (Violence Against Women)
GEXcel: Gendering EXcellence, Linköpings universitet & Örebro universitet
Genus och medicin, Hälsouniversitet, Linköpings universitet
LINKÖPING 3 NOVEMBER 2009

Anmälan skickas via e-post till: Humlan Svensson
 

Anmälan bör vara oss tillhanda innan den 15 oktober 2009.
Ange på anmälan e-postadress, arbetsplats, ev specialkost samt deltagande på kvällsmingel/buffé.

Konferenskostnad
inklusive lunch, kaffe och kvällsmingel/buffé: 600 kr
Konferenskostnaden inbetalas senast den 23 oktober till Linköpings universitets postgiro 183415-9.

Observera att referens 8715 måste anges för att anmälan ska registreras.

Frågor?
Kontakta Humlan Svensson, 013-22 31 69

Program


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBp}utiv5{%vmv{{wvHtq}5{mp}utiv5{%vmv{{wvHtq}5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m