Utvägs boende för män invigs

Oftast är det kvinnan och barnen som får lämna hemmet efter en våldshändelse i familjen. Men från och med den 22 februari kan Göteborgs Stad erbjuda män som har en våldsproblematik tillfälligt boende och behandling.

Välkommen på invigning av Utvägs boende för män.
Då får du veta mer om hur vi kommer att arbeta. Passa också på att mingla och äta lite smått och gott.

Tid: Måndagen den 22 februari kl. 15.00 Dario Espiga, ordförande i Social resursnämnd
inviger. Därefter buffémingel fram till klockan 17.00.
Plats: Stadskansliet, Traktörens informationssal. Köpmansgatan 20.
Anmälan: Skickas till  
senast fredag den 12 februari.

Utvägs boende för män erbjuder tillfälliga boendeplatser runt om i Göteborg med tillhörande stöd och behandling för män som har en våldsproblematik.

Syftet är att kvinnorna och barnen ska kunna stanna hemma efter en våldshändelse och att barnen ska få ett hem utan våld. De män som är aktuella för boendet är framförallt män som lever med barn och som accepterar att gå i kontinuerlig behandling i form av samtalsstöd.Projektet är ett samarbete mellan Social resursförvaltning, stadsdelarna i Göteborg Stad, Polisen samt Åklagarmyndigheten och delfinansieras av Länsstyrelsen.

Utväg är en myndighetssamverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården. Läs mer på: www.goteborg.se/utvag


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtqvi5q{is{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5q{is{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m