Utbildningsdag kring våldsutövare i nära relation


Bakgrund

Utväg Skaraborg har sedan 1996 fokuserat på helheten i arbetet kring våld i nära relation. En aspekt som sällan beskrivs i strukturerad form är våldet ur våldsutövarens perspektiv. Syftet med dagen är att belysa detta.


Tid

Torsdagen den 17:e november kl 08.30 – 16.00 Kyrkans hus, Skövde

Fredagen den 18:e november kl: 08.30-16.00 Folkets hus, Lidköping.

För mer information och anmälan se PDF


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvqki5piouivH%vozmoqwv5{mivvqki5piouivH%vozmoqwv5{m