Göteborg - Sexualbrottslagen och Ungdomsmottagningarna

Inbjudan till halvdagsföreläsning om Sexualbrottslagen och Ungdomsmottagningarna

Föreläsare: Johan Ström, Kammaråklagare, teamledare för relationsvåldsteamet vid Göteborgs åklagarkammare samt projektledare för projektet Brott i nära relationer vid Utvecklingscentrum vid Åklagarmyndigheten i Göteborg

Fokus: Sexualbrottslagstiftningen - Vad är en våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång och utnyttjande av hjälplöst tillstånd? Vad är viktigt att tänka på för personal vid UM?

Tid: 15 oktober 09.00 – 12.00 eller 15 oktober 13.00 – 16.00

Plats: Hörsal Sappören, Institutionen för socialt arbete, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Målgrupp: Samtliga anställda vid regionens Ungdomsmottagningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar

Anmälan: Senast 8 oktober till VKV och  
Ange föreläsning fm eller em, namn, yrkeskategori, arbetsplats, e-postadress.
Information: Sofie Halldén tel. 031-346 06 58 eller
Mobil 076 – 840 22 96
 

Åklagarna har en hemsida som heter www.aklagare.se

Där kan man få tillgång till rättspromemorior och handböcker. Vi tänker då särskilt på olika pm om våldtäkt, handböckerna ang Handläggning av fridskränkningsbrotten,  Handläggning rörande övergrepp mot barn och Hedersrelaterat våld som ger mycket nyttig information för den som arbetar på en UM.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{wnqm5pittlévH%vozmoqwv5{m{wnqm5pittlévH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m