Tvång Våld Utvisning

En konferens om tvångsäktenskap, våld mot kvinnor och tvåårsregeln.


Torsdagen den 21 januari 2010. TERRAFEM och KRUTON arrangerar.Terrafem anordnar tillsammans med Kruton en nationell konferens på årsdagen av mordet på Fadime Sahindal. I år handlar konferensen om tvång som riktas mot kvinnor, om våld som kvinnor utsätts för och om utvisning som blir följden när kvinnor av utländsk härkomst inte kan leva upp till de hårda krav som samhället ställer.
Vi har bjudit in ett antal intressanta föreläsare som belyser olika aspekter av dessa frågor.
VÄLKOMMEN!

Program
08.00 - 08.30 Registrering och kaffe
08.30 - 08.45 Inledning
Adiam Tedros, styrelseledamot i Terrafem och dagens moderator.

08.45 - 09.00 Till minne av Fadime Sahindal
Med rätt att välja - en berättelse om och med Ansam Shami.
09.00 - 09.40 Gift mot sin vilja
Rapport om kartläggningen om förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige.
Lisa Modée, utredare på Ungdomstyrelsen

09.40 - 10.10 Tvåårsregeln
Om lagstiftning och praxis samt erfarenheter från Terrafem.
Debbie Nujén, jurist och utbildare från Terrafem.

10.10 - 10.30 Kaffe och frukt

10.30 - 11.15 Socialstyrelsens allmänna råd om arbete med våldsutsatta kvinnor. Birgitta Resenius, jurist på
Socialstyrelsen.

11.15 -11.45 Våld och kontroll i hederns namn - en ny manual.
Åsa Eldén, forskare och filosofie doktor vid Uppsala universitet.

11.45-12.15 Den tredubbla bördan - aspekter på tvång, våld och tvåårsregeln.
Bernardita Nuñez, verksamhetsledare på Terrafem

12.15 - 12.30 Kampanjen Terrafems tjejhus - Claim your life!
Avslutning

Tid: Torsdagen den 21 januari, kl. 08.00-12.30
Plats: Musiksalen, Norra Latin.
Drottninggatan 71 B
Anmälan görs till   senast 14 januari. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.
Om du får förhinder, glöm inte att avboka din plats. Antalet platser är begränsat och garanterad plats bekräftas via e-post. Bekräftelsen är ditt kvitto och vi ber dig därför vänligen medtaga den.

2009
Terrafem och Kruton, Stockholms Stads stöd- och rådgivningscenter och skyddat boende vill med detta bjuda in till den årliga konferens som i år kommer att fokusera på tvångsäktenskap.

Konferensen kommer att ta upp vad vi praktiskt kan göra för att hjälpa de tjejer som riskerar att tvingas in i giftermål. Dessutom kommer utredningen kring tvångsäktenskap att presenteras och diskussioner föras kring lagstiftningen.

Terrafem har erbjudit "ett år med nyckel till frihet" genom sin stödlägenheter för kvinnor utsatta för mäns våld. Metoder och erfarenheter från verksamheten kommer att presenteras vid konferensen. Dessutom kommer ett anförade att hållas om en utvärdering av verksamheten inom Stockholms Stads stöd- och rådgivningscenter för flickor/kvinnor med utländsk härkomst.

Tid: torsdagen den 21 januari 2009, kl. 8.30-12.00
Plats: Musiksalen, Norra latin.

Anmälan görs till Terrafems kansli på 08-643 05 10 eller via mail,  .


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBqvnwH|mzzinmu5wzoqvnwH|mzzinmu5wzouiqt|wBqvnwH|mzzinmu5wzoqvnwH|mzzinmu5wzouiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m