Stoppa våldet mot kvinnor

Konferens i Göteborg 23 oktober 2013

Samhället behöver kraftsamla för att förhindra att kvinnor utsätts för våld och hot. Många instanser kan bli inblandade när någon behöver hjälp. Hur kan vi samverka?

Konferensen vänder sig till alla berörda i Göteborgsområdet: förtroendevalda, skola, socialtjänst, sjukvård, polis, rättsväsende, bostadsbolag, jourverksamheter, ideella organisationer m.fl. Mer information hittar du i inbjudan.

Tid: Onsdag 23 oktober 2013 kl. 08.00–17.00.
Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20.

Anmälan sker till:  . Telefon: 031-712 12 40.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBiowziHzillvqvo{uq{{qwvmv5{miowziHzillvqvo{uq{{qwvmv5{muiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m