Stadsdelsdialog om manlighet och vuxenansvar

Välkommen till ett seminarium om manlighet och vuxenansvar. Innehållet är formulerat utifrån det som framkom i intresseanmälningarna från Dialogdagarna 2009.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som jobbar med att förebygga mäns våld, jämställdhet eller integrationsfrågor utifrån ett ungdomsperspektiv i Göteborg. Du kan t.ex. vara lärare, socialarbetare, fritidsledare, aktiv i en förening eller ungdomsledare.

Mål

Vi vill att du ska bli stärkt i ditt arbete genom att få inspiration och kunskap. Vi hoppas också att detta blir en fortsättning på den samverkan mellan offentlig sektor, företag, frivilligorganisationer och föreningar som delvis redan finns kring dessa frågor.

Program

09.00 - 09.30 Fika och registrering
09.30 - 09.45 Presentation av projekt Stadsdelsdialog
09.45 - 10.30 »Mannen bakom masken«
10.30 - 11.30 Bensträckare och workshop
11.30 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.30 Föreläsning av Män för jämställdhet
13.30 - 15.00 Workshop inkl fika
15.00 - 16.00 Erfarenhetsutbyte och redovisningar

Seminariet ingår i det uppdrag vi fått från regeringen, att arrangera utbildningar om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Datum

10 mars 2010.

Plats

Blå Stället, Angereds Torg 13, Angered.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 mars 2010 (se länk till höger).

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt. Vi debiterar dock 500 kr om du uteblir.

Kontaktperson

Karen Austin
Tfn 08-566 219 37
e-post Standard för e-post är  

Arrangörer

Ungdomsstyrelsen, Göteborgs stad och Gunnareds stadsdel.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBnwzviuv5mn|mzviuvH}volwu{{|%yzmt{mv5{mnwzviuv5mn|mzviuvH}volwu{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m