Slagen. Ordlös. Maktlös

Det är viktigt att alla kan ta del av information om våld för att kunna söka stöd i en utsatt livssituation. Vi informerar om mäns våld mot kvinnor under förmiddagen. Under eftermiddagen berättar vi om olika möjligheter att kunna sätta ord på upplevelser, önskade eller oönskade.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har spetskompetens kring mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Vi bidrar till kompetensutvecklingen för yrkesverk-samma samt arbetar med metod- och vidareutveckling. Vi verkar inom Bräcke Diakoni som bedriver en bred non-profitverksamhet inom vård och omsorg.

V g se program i PDF.
Inbjudan i pdf

Praktisk information
Datum: Torsdagen 25 november 2010
Tid:       9.30—16.00
Plats:    Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Anmälan: Senast den 19 november till  
             anmälan som uteblir faktureras den faktiska kostnaden.
             Uppge namn, e-postadress och om du vill delta...
             A Enbart förmiddag
             B Enbart eftermiddag
             C Hela dagen

Begränsat antal platser. Seminariet är avgiftsfritt, lunch ingår inte.

Information: För ytterligare information och frågor kontakta 
                   Mia Ytterstad på telefon 0768-818 072 

Seminariet genomförs med medel från Arvsfonden, Hjälpmedelsinstitutet och Brottsofferfonden. www.brackediakoni.se www.dubbeltutsatt.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuqi5%y||mz{|ilHjziksmlqiswvq5{muqi5%y||mz{|ilHjziksmlqiswvq5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m