Slagen. Ordlös. Maktlös.

Det är viktigt att alla kan ta del av information om våld, för att kunna söka stöd i en utsatt livs-situation. Det måste finnas möjlighet att få infor-mation på ”sitt eget språk” oavsett om det är på lätt svenska, teckentolkat, syntolkat eller i annat alternativt format.

Under eftermiddagen kommer vi att lyfta fram olika möjligheter att kunna sätta ord på upplevelser, önskade eller oönskade. En kartläggning av AKK kring ord som behövs för att prata om våld och nya pictobilder kommer att redovisas samt föreläsningar om möjligheter att ställa frågor med ett enkät-verktyg och om ett förebyggande material om våld.

Datum: 9 september 2010
Tid: 13.00-16.30
Plats: Scandic Crown Polhemsplatsen 3 Göteborg

Program
13.00-13.10 Inledning
Kerstin Kristensen, Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt
Varje våldsutsatt kvinna måste bemötas utifrån sitt behov av stöd och skydd oavsett vem hon är och vilken bakgrund hon har. Hur säkerställer samhället det?

13.10-14.30 Pict-O-Stat - en möjlighet att berätta...
Ingalill Fahlström, Neonova AB
Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som använder sig av Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning.

14.30-15.00 Kaffebuffé

15.00-16.00 Slagen. Ordlös. Maktlös.
Evy Skager och Karin Torgny, Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt
Vilka bilder finns som gör det möjligt att tala om våld? Vi presenterar resultatet av vår översyn av alternativa och kompletterande kommunikationssätt och visar någ-ra nya pitobilder om våld som tagits fram i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, ansvariga för Pictogram.

16.00-16.30 Känsloresan
Ewa Fransson, Marlene Svensson och Eva Jingnert
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt och Mölndals Stad Känsloresan är ett pedagogiskt gruppmaterial om våld, känslor, försvar och gränser som har utarbetats av Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, i samverkan med Mölndals Stad. Materialet riktar sig till kvinnor med intellektuell funktions-nedsättning och är tänkt att användas i förebyggande syfte.

Anmälan
Anmälan senast 3 sept. 2010 (platser finns kvar) till Mia Ytterstad 0768-818 072,   uppge namn, telefonnummer och e-postadress.

Begränsat antal platser. Seminariet är avgiftsfritt –anmälda som uteblir faktureras den faktiska kostnaden.

Information
För ytterligare information och frågor kontakta Mia Ytterstad på
telefon 0768– 818 072

Hjärtligt välkommen.
www.brackediakoni.se
www.dubbeltutsatt.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

uqi5%y||mz{|ilHjziksmlqiswvq5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m