Skövde - Öppet hus på Utväg Skaraborg

Välkomna till
Öppet hus på Utväg Skaraborg
16 september 2009 kl. 8.30-12.30


Ni erbjuds då möjligheten att på plats få en inblick i vår verksamhet, genom att lyssna på miniseminarier, mingla och se våra nya lokaler.
 
Miniseminarier varje heltimme kl. 9, 10, 11 och 12

Följande seminarier kommer att erbjudas:

Ann Wolmar, verksamhetsledare 
Forskning/utvärdering kring kvinnors nätverk och barns upplevelser av våld
IMS utvärdering av Utvägs mans-, kvinno- och barnverksamhet.

Monica Johansson, samordnare för kvinnor
Att bryta tystnad - uppsökande, stödjande och motiverande arbete med våldsutsatta kvinnor

Carina Eliason, samordnare för barn
När det overkliga blir verkligt – mötet med barn som upplevt våld i nära relation

Michael Ottow, samordnare för män
”Med hoppet som drivkraft” till ett våldsfritt liv

Christina Nettelbladh Malm, Metha Lindberg Rosenlundh, utbildare och metodutvecklare
Våga fråga och vägra acceptera - förebyggande arbete kring våld i nära relationer

För vidare information se www.utvag.se

Välkomna till Storgatan 20 i Skövde

Kontakt:
Ann Wollmar 
0500-493610
Carina Eliason 
0500-493611
Michael Ottow 
0500-493612
Monica Johansson
0500-493613
Christina Nettelbladh Malm
0706-172729
Metha Lindberg Rosenlundh 
0706-172325

Anmälan senast den 11 september till Ann Wolmar 0500-493610 eller     Fax: 0500-410788


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivv5%wwtuizH}|%vio5{mivv5%wwtuizH}|%vio5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m