Skövde - Barn som upplever våld i hemmet

VKV anordnar i samverkan med Barnhälsovården i Skaraborg och Utväg Skaraborg en utbildningsdag kring barn som lever med våld i hemmet. Syftet är att öka kunskapen om våld i nära relationer, våldets konsekvenser för barn, hur man gör tidiga upptäckter av våld samt vilken hjälp det finns att få.

Datum och tid: 2011-09-22 kl. 9.00-16.00
Målgrupp: BVC-personal samt personal vid familjecentraler i Skaraborg.
Plats: Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5, Skövde:
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=kyrkogatan+5%2c+sk%f6vde

Anmälan via webbformulär senast den 12 september

Program:
9.00-9.30 Samling/Fika
9.30-10.00 Inledning Christina Djäken, samordnare BHV Skaraborg
10.00-10.30 Handlingsplan för PV Skaraborg, Ingela Bergqvist och Susanne Bergström
10.30-11.00 Presentation av Utväg Skaraborg samt våldets prevalens, definitioner av våld mm, Monica Johansson, verksamhetssamordnare Utväg
11.00-12.00 Våldets konsekvenser för barn, Carina Eliasson, barnsamordnare Utväg
12.00-13.00 Lunch på egen hand
13.00-14.00 Kliniskt arbete med våldsutsatta barn, Carina Eliasson
14.00-14.30 Att synliggöra våldet, anmälningsplikt mm, Jenny Malm-Georgsson, utbildare/metodutvecklare Utväg
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Presentation av VKV samt hälso- och sjukvårdens roll (bemötande/hur kan vi lyfta frågan på BVC, dokumentation, sekretess mm) samt diskussion, Tove Corneliussen, utbildningsledare, VKV

 Välkomna!


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m