Seminarium om samverkan för stöd till kvinnor utsatta för prostitution och människohandel

Tid: tisdagen den 12 oktober 2010

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26

 

Inbjudan Samverkan för stöd till kvinnor utsatta i prostitution och människohandel.pdf

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Projekt Lilja inbjuder till ett seminarium om samverkan för stöd till kvinnor som är utsatta i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

 

”Polisen gör ett tillslag i en lägenhet – hur samverkar myndigheter och skyddade boenden i praktiken för att ge stöd, skydd och säkert återvändande till den utsatta kvinnan?”

 

En förutsättning för att kunna ge ett bra stöd är att samverkan mellan myndigheter och skyddade boenden fungerar bra.

 

Vi diskuterar samverkan i konkreta fall under en seminariedag.

 

Inbjudan riktas till personal som arbetar eller kommer att arbeta med frågan, inom socialtjänst, polis, sjukvård, Åklagar-myndigheten, Migrationsverket, frivilligorganisationer m fl.

 

Seminariet är kostnadsfritt! Antalet platser är begränsade. Först till kvarn. Avanmälan senast 4 oktober.  Vid utebliven avanmälan tas en avgift på 500 kr ut. 

 

Sänd din anmälan till:  

Ange i din anmälan om du önskar specialkost

Sista anmälningsdag: 24 september

För mer information kontakta Projekt Lilja tel: 0730-599970

Välkommen! i Västra Götalands län tillsammans med

med Lilja 

Program

09.00  Registrering och fika

09.30  Introduktion samt läget i länet

            Länsstyrelsen i Västra Götalands län

            Sophie Nilsson

09.45  Projekt Lilja 

           stöd till kvinnor utsatta i prostitution och  

           människohandel för sexuella ändamål

           Eva Engman och Mildred Hedberg, projektledare

10:30  Presentation från Alingsås och Borås kommuner

11:10  Bensträckare

11:15   Kvinnofridslinjen

            (Nationellt centrum för kvinnofrid)

 - en stödtelefon för kvinnor som utsatts

 för hot, våld eller sexuella övergrepp

 

11:45  Information om samverkansplaner

            Länsstyrelsen i Västra Götalands län

            Sophie Nilsson  

12.00  Lunch

13.00  Hur kan vi möta behov hos kvinnor utsatta i

            prostitution och människohandel?

            Prostitutionsgruppen i Göteborgs stad

            Karin Dahlborg, Yvonne Karlsson, Annika Ulff

14.00 Samarbete i praktiken - med grupparbete med konkreta

            fall (inklusive fika)

15.30  Redovisning av grupparbetet och diskussion

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{wxpqm5vqt{{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{m{wxpqm5vqt{{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m