Seminarium om kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige

Vid ett seminarium i Uppsala den 8 mars 2011 presenterar Nationellt centrum för kvinnofrid rapporten "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt". Rapporten är en kartläggning av svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse och tecknar en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag.

Vår ambition är att denna kunskaps- och forskningsöversikt ska bidra till att skapa förutsättningar för preventiva åtgärder och ett bra bemötande av kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för kvinnlig omskärelse/könsstympning.

Välkommen!

 

PROGRAM

TISDAG 8 MARS 2011 KL 14-15.30

Inledning
Annika Björck, chef för utbildningsenheten, NCK

NCK:s uppdrag att sammanställa och förmedla kunskap
Olga Gislén, projektledare, NCK

Presentation av rapporten "Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige" Sara Johnsdotter, docent vid fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola Birgitta Essén, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, överläkare Akademiska sjukhuset

Paneldiskussion
Samtalsledare: Olga Gislén
Medverkande: Sara Johnsdotter, Birgitta Essén, Luul Ali Hassan

Därefter mingel och enklare förtäring

Anmälan senast fredag 4 mars till  

Vid eventuella frågor, ring 018-611 95 78.

Karta över Akademiska sjukhuset

Nationellt centrum för kvinnofrid Uppsala universitet Akademiska sjukhuset, ingång 17 751 85 Uppsala 018-611 27 93 www.nck.uu.se  

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkmkqtqi5zmqumz{Hvks5}}5{mkmkqtqi5zmqumz{Hvks5}}5{mqvnwHvks5}}5{muiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m