Seminarium - Våld i nära relationer

Västra Götalandsregionens kompetescentrum om våld i nära relationer (VKV) har ett grundläggande utbildningsuppdrag riktat till samtliga hälso- och sjukvårdsanställda. VKV:s uppgift är att sprida kunskap och utveckla metoder inom kompetensområdet våld i nära relationer samt verka för samverkan mellan olika aktörer. Dagens föreläsare är Tove Corneliussen, utbildningsledare, och Carina Eliason utvecklingsledare med inriktning mot barn och unga.
 
Datum och tid: 31 maj 2012, kl 13:30-16:00
Plats: FoUU-centrum Fyrbodal, Edsvägen 1C, Vänersborg
Anmälan: senast den 30 april till  
 
För mer deltaljer och anmälan se:

http://www.vgregion.se/upload/Pv%20FyrBoDal/FoU/Kalender/120531%20Inbjudan%20VKV.doc


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBm%vi5%y%vw5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5%y%vw5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m