SKL:s nätverksträff om aktuella kvinnofridsfrågor

 

Tid och plats:

31 mars – 1 april 2011, registrering från kl. 09.30 dag 1 och träffen avslutas dag 2 kl. 15.30.

Dag 1: Subtopia, Rotemannavägen 10, Alby, Botkyrka kommun, lokal Loftet.
Dag 2: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal Torget.

Kostnad:

1 000 kronor exkl moms. Avgiften inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch för båda dagarna och middag den 31 mars 2011.

Anmälan:

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 10 mars 2011, anmäl på denna länk. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske skriftligt till Kerstin Hedén  

Information:

Nätverksträffen är endast öppen för de representanter från kommuner och landsting/regioner som ingår i SKL:s kvinnofridsnätverk. Om du ännu inte är medlem i kvinnofridsnätverket kan du ansöka om medlemskap via e-post till  


 Program:           V g se bifogad pdf-fil

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

smz{|qv5pmlmvH{st5{muiqt|wBi{i5nzw{|nmtl|H{st5{mi{i5nzw{|nmtl|H{st5{muiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m