GESS - Sex på nätet - välsignelse eller förbannelse?

Tid: 2010-10-07, kl 13:30-17:00
Lokal: Aulan, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Anmälan: http://bit.ly/gess7okt

Pernilla Nigård, doktorand Malmö högskola: Frivillig sexuell exponering på internet bland unga
Maria Nyman, socionom, projektledare Ungdomsstyrelsen: Se mig! Om ungas utsatthet på nätet

Seminarievärdar är Stefan Lack, verksamhetsutvecklare vid Hivprevention Västra Götaland samt Viveka Enander, forskningsansvarig vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer samt samordnare för GESS.

Samarrangör: Hivprevention i Västra Götaland.  

GESS är en samverkan mellan Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV).
GESS verkar för möten mellan forskning och praktik, främst genom att anordna seminarieverksamhet. Seminarierna har tre huvudsakliga fokus.
- Kön/genusforskning med relevans för socialt arbete
- Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
- Sexualitet och sexuell hälsa

 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m