Regional konferens: Barn som bevittnat våld

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), FoU i Väst/GR, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet arrangerar 23 november 2011 en konferensdag kring barn som bevittnat våld.

Dagen tar sin utgångspunkt i den nationella rapport som en forskargrupp, under ledning av Anders Broberg från Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, gjort på uppdrag av regeringen. Rapporten kommer att offentliggöras under sommaren 2011.

Datum: 23 november 2011
Plats: Meddelas senare

Anmälan senast den 7 november. Mer information och anmälan görs på www.grkom.se/kurser


För vidare information vänligen kontakta:
Nicholas Singleton, GR,  

Läs mer i PDF-filen nedan
Barn som bevittnat våld (PDF)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBvqkpwti{5{qvotm|wvHozswu5{mvqkpwti{5{qvotm|wvHozswu5{muiqt|wB&uitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{muitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{m